úvod informace služby galerie různé kontakt

 

Služby

Zajišťujeme kompletní kremační a pohřební služby po celé ČR. Převážná většina se uskutečňuje v obřadní síni v České Lípě, v Novém Boru, v Jablonném v Podještědí a Doksech, dále v kostelech církve katolické, československé husitské a církve bratrské, které se nacházejí v našem okrese. Rozloučení se zemřelým se také koná pouze na hřbitovech a v neposlední řadě provádíme také pohřby v domě smutku, ty většinou mají svoji tradici na vesnici, vše je závislé na přání rodiny. Kremaci zajišťujeme převážně v krematoriu Liberec.

Mezi naše služby je zahrnuto zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím a to je výběr způsobu pohřbu, obřadní síně, hřbitova, dále uložení urny, vsyp nebo rozptyl na pietních loučkách, doplňkové a nadstandardní pohřební služby, převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR i ze zahraničí, při dodržení předpisů s tím souvisejících, vč. oblečení a oholení zesnulého.

Dále nabízíme služby jako je: zajištění fotografa, kameramana, hudebního doprovodu, nosičů, smutečního řečníka, autobusu pro smuteční hosty, reprezentativního auta k odvozu zesnulého. Zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu. Výkopy hrobů, přesypy uren, exhumace tělesných ostatků, zhotovování štítků na urny, fotografie na porcelán.

Na matrice vyřizujeme vystavení úmrtního listu. Poskytneme Vám písemné informace ohledně postupu při podání žádosti o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, vydáváme potvrzení o vyřizování a účasti na pohřbu a další poradenskou činnost, která se týká našich služeb.

PŘEHLEDNÁ NABÍDKA

1) Odvoz a převozy zemřelých.
2) Zajištění smutečního obřadu v obřadních síních, krematorií a kostelech.
3) Kremace zemřelého.
4 )Provádění klasického pohřbu do hrobů a hrobek /kopání hrobu a hřbitovních služeb/.
5) Natištění smutečního oznámení /parte/ na počkání, vč. obálek.
6) Zhotovení smutečních věnců a kytic.
7) Oblečení.
8) Uložení zemřelých v chladicím zařízení /vlastní/.
9) Zajištění hudebníka, řečníka, faráře.
10) Vydávání a ukládání uren, provádění rozptylu na všech místech podle přání zákazníka.
11) Vyřízení úmrtního listu na matrice v místě úmrtí zemřelého.

DRUHY POHŘBŮ

Pohřeb žehem - kremace
Zpopelnění zemřelého s rakví v krematoriu. Zpopelněné ostatky se ukládají na pohřebištích.

Pohřeb do hrobu
Tradiční způsob pohřbu zemřelého v rakvi do země - do řadového nebo volně stojícího hrobu.

Pohřeb do hrobky
Další tradiční způsob pohřbu je do hrobky. Používají se rakve z tvrdého dřeva /nejčastěji dubové/ ve spojení s kovovou vložkou, nebo použití dvouplášťové rakve.

Ukládání uren, rozptyl popela
Urnu s popelem zemřelého je možné uložit do hrobu, hrobky či na jejich nadzemní část, buďto samostatně, nebo třeba do prosklené skříňky.
Pokud je na hřbitově k dispozici kolumbárium, je možné urny ukládat rovněž zde.
Další možností uložení zpopelněných ostatků je rozptyl či vsyp popela na rozptylové, resp. vsypové loučce příslušného hřbitova. Ne každý hřbitov má však zřízenu rozptylovou, či vsypovou loučku.

Všechny druhy pohřbů mohou probíhat s obřadem nebo bez obřadu. Záleží na Vašem rozhodnutí.