AUXILIA
 
 
 
NON-STOP služba
+420 800 477 477
+420 602 652 696
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohřební služby
Liberecký kraj

 
 
 
 
 
 
 
Zajišťujeme kompletní kremační a pohřební služby po celé ČR. Převážná většina se uskutečňuje v obřadních síních v České Lípě, Novém Boru, Jablonném v Podještědí, dále v kostelech církve katolické, československé husitské a církve bratrské, které se nacházejí v našem okrese. Rozloučení se zemřelým můžeme uskutečnit také pouze na hřbitově. V neposlední řadě provádíme také pohřby v domě smutku, ty většinou mají svoji tradici na vesnici, vše je závislé na přání rodiny. Kremaci zajišťujeme převážně v krematoriu Mělník.

Mezi naše služby je zahrnuto zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím. Výběr způsobu pohřbu, obřadní síně, hřbitova, dále uložení urny, vsyp nebo rozptyl na pietních loučkách, doplňkové a nadstandardní pohřební služby, převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR i ze zahraničí, při dodržení předpisů s tím souvisejících, včetně oblečení a úpravy zesnulého.

Dále zajišťujeme služby fotografa, kameramana, hudebního doprovodu, nosičů, smutečního řečníka, autobusu pro smuteční hosty, reprezentativního auta k odvozu zesnulého. Zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu. Výkopy hrobů, přesypy uren, exhumace tělesných ostatků, zhotovení štítků na urny, fotografie na porcelán.

Na matrice vyřizujeme vystavení úmrtního listu. Poskytujeme Vám písemné informace ohledně postupu při podání žádosti o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, vydáváme potvrzení o vyřizování a účasti na pohřbu a další poradenskou činnost, která se týká našich služeb.
 

 
 
 

Nabídka pohřebních služeb

 
 • Odvoz a převozy zemřelých.
 • Zajištění smutečního obřadu v obřadních síních, krematoriích a kostelech.
 • Kremace zemřelého.
 • Provádění klasického pohřbu do hrobů a hrobek (kopání hrobu a hřbitovní služby).
 • Natištění smutečního oznámení (parte) na počkání včetně obálek.
 • Zhotovení smutečních věnců a kytic.
 • Oblečení a úprava zesnulého.
 • Uložení zemřelých ve vlastním chladicím zařízení.
 • Zajištění hudebníka, řečníka, faráře.
 • Vydávání a ukládání uren, provádění rozptylu na všech místech podle přání zákazníka.
 • Vyřízení úmrtního listu na matrice v místě úmrtí zemřelého.
 
 
 

Druhy pohřbů

 
Pohřeb žehem - kremace
 • Zpopelnění zemřelého s rakví v krematoriu. Zpopelněné ostatky se ukládají na pohřebištích.

Pohřeb do hrobu
 • Tradiční způsob pohřbu zemřelého v rakvi do zem - do řadového nebo volně stojících hrobu.

Pohřeb do hrobky
 • Další tradiční způsob pohřbu je do hrobky. Používají se rakve z tvrdého dřeva (nejčastěji dubové) ve spojení s kovovou vložkou, nebo použití dvouplášťové rakve.

Ukládání uren, rozptyl popela
 • Urnu s popelem zemřelého je možné uložit do hrobu, hrobky či na jejich nadzemní část, buďto samostatně, nebo třeba do prosklené skříňky.
 • Pokud je na hřbitově k dispozici kolumbárium, je možné urny ukládat rovněž zde.
 • Další možností uložení zpopelněných ostatků je rozptyl či vsyp popela na rozptylové, resp. vsypové loučce příslušného hřbitova. Ne každý hřbitov má však zřízenu rozptylovou či vsypovou loučku.

Všechny druhy pohřbů mohou probíhat s obřadem nebo bez obřadu. Záleží na Vašem rozhodnutí.